Veiligheid op het kinderdagverblijf is essentieel voor de opvang van kwetsbare kinderen. Daarom wordt deze voortdurend nauwlettend in de gaten gehouden door de leiding en de pedagogisch medewerkers. Op elke groep ligt voor de pedagogisch medewerkers een map met daarin ons beleid en verschillende protocollen. Het beleid veiligheid & gezondheid is daar onderdeel van en bestaat o.a. uit een risico inventarisatie en een plan van aanpak. Daarnaast werken wij uiteraard met een huishoudelijk reglement en is er een ontruimingsplan. Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en met de pedagogisch medewerkers besproken. U kunt aan de vestigingsmanager vragen of u deze documenten eens mag inzien.

Om de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen worden de groepsruimten veilig ingedeeld, regelmatig opgeruimd en wordt bij de inrichting gebruik gemaakt van kindvriendelijke, veelal natuurlijke materialen. Daarnaast worden er verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het plaatsen van traphekjes, gebruik van speciale veilige bedjes, het zoveel mogelijk sluiten van deuren en zijn de meeste pedagogisch medewerkers in het bezit van een EHBO en/of BHV diploma. Bovendien voldoen al onze gebouwen aan de geldende brand- en bouwvoorschriften en wordt er regelmatig en in overleg met de brandweer een ontruimingsoefening gedaan.

Koningskinderen hanteert in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Gunning een strikt beleid ter voorkoming van ongewenste intimiteiten bij kinderen. Er heerst binnen onze organisatie een open bedrijfscultuur en er is veel aandacht voor het functioneren van onze medewerkers. Directie, vestigingsmanagers, assistent leidinggevenden, onze pedagoog en natuurlijk de pedagogisch medewerkers zelf zien voortdurend toe op veilige en gezonde opvang. Daarnaast vindt er landelijk een continue screening plaats van alle medewerkers in de kinderopvang branche. Ons beleid op dit gebied – dat in overleg met de oudercommissies tot stand is gekomen – kunt u hier downloaden.

De overheid controleert de aspecten die samenhangen met de veiligheid van kinderopvang en buitenschoolse opvang. De plaatselijke GGD is belast met deze taak en kijkt daarbij naar wettelijke regelgeving op de verschillende onderdelen binnen de organisatie. Het GGD inspectierapport ligt voor u ter inzage op onze vestigingen en op het kantoor. U kunt deze hier downloaden.