Binnen Koningskinderen speelt het pedagogisch beleidsplan natuurlijk een cruciale rol bij de dagelijkse opvang. Vanuit dit plan wordt geprobeerd een zo huiselijk en verantwoord mogelijke opvang te bieden, waardoor kinderen optimaal worden gestimuleerd in hun totale ontwikkeling. Naast de jarenlange ervaring komen onder andere elementen uit de visie van de antroposofische pedagoog Steiner terug in onze onderscheidende werkwijze. Steiner is van mening dat lichaam en ziel niet tot ontplooiing kunnen komen als het verstand te vroeg wordt geschoold. De nadruk in de opvoeding moet daarom liggen op de ontwikkeling van het wils- en gevoelsleven en de kunstzinnige (creatieve) vorming.

Een rustige huiselijke sfeer en het gebruik van natuurlijke materialen kunnen de ontwikkeling van de fantasie en de creativiteit prikkelen en stimuleren, afhankelijk van de mogelijkheden die ieder kind in zich heeft. Net als Steiner ziet Koningskinderen het belang in van een uitgebreide zintuiglijke ontwikkeling. Pas wanneer een kind zich op zintuiglijk gebied goed heeft kunnen ontwikkelen, is het in staat cognitieve kennis tot zich te nemen. Als de kinderen naar de basisschool gaan, wordt al snel een groot beroep gedaan op de cognitieve ontwikkeling. Daarom kiezen wij er voor de zintuiglijke ontwikkeling in eerste instantie centraal te stellen. Kinderen ontwikkelen zich in een aantal fasen, waarbij verschillende ontwikkelingselementen aan de orde komen. Daarom kiest Koningskinderen overwegend voor een horizontale leeftijdsindeling, zodat elk kind daar rustig de tijd voor kan nemen. Kinderen moeten al in een vroeg stadium leren delen, daarom is er bij ons niet een grote overvloed aan speelgoed aanwezig en leren de kinderen van elkaar tijdens het samenspel.

Onze pedagogisch medewerkers worden intensief door ons aangestuurd op het pedagogisch vlak, onder meer door de vestigingsmanager en een pedagoog. Daarnaast worden zij op creatief gebied begeleid door een kunstzinnig therapeute. De pedagogisch medewerkers gebruiken ons pedagogisch plan in de dagelijkse praktijk. Voor kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn twee afzonderlijke beleidsplannen ontwikkeld, gericht op de verschillende leeftijdsfasen. U kunt deze op locatie inzien of downloaden van onze website.

Koningskinderen wil de opvoeding van kinderen graag samen met de ouders vormgeven. Daarvoor is goede communicatie essentieel en daarom werken wij met een ouderportaal en speciaal ontwikkelde Koningskinderen app. Met de app blijven ouders op de hoogte van alle gebeurtenissen op het kinderdagverblijf. Er is o.a. een fotoalbum, ouders kunnen berichten uitwisselen met de groepsleiding, er verschijnen nieuwsberichten en het verloop van de dag wordt dagelijks gepubliceerd in het “schriftje”.

Als ouders vragen hebben over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind(eren), kunnen zij daarmee altijd bij onze (gekwalificeerde) pedagoog terecht. Zij zal de specifieke situatie in een of meerdere gesprekken analyseren en indien mogelijk met bruikbare tips komen. Een verzoek kunt u desgewenst indienen bij de vestigingsmanager. Deze extra service biedt Koningskinderen kosteloos aan voor al haar klanten.