Werken bij Koningskinderen

werkenBinnen de kinderopvang spelen onze medewerkers een belangrijke rol. Naast veiligheid, hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding moet het personeel op een deskundige, professionele en pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen omgaan. Om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen waarborgen besteedt Koningskinderen veel aandacht aan de selectie en verdere loopbaan van haar medewerkers. Iedere vestiging van Koningskinderen heeft een eigen ‘team’ en wordt geleid door een vestigingsmanager. Voor ouders en kinderen streven wij er naar zoveel mogelijk met ‘vaste gezichten’ op de groepen te werken. Een aantal medewerkers werkt daarnaast flexibel op verschillende vestigingen en groepen.

Op de kinderopvanggroepen werken gemiddeld twee of drie pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het aantal kinderen (maximaal 12 tot 16) en hun leeftijd. Voor het KDV en voor de BSO tijdens vakanties en andere dagen dat de school gesloten is, wijken wij conform de Wet Kinderopvang ten hoogste drie uur per dag af van de voorgeschreven beroepskracht-kind-ratio (BKR). De mogelijkheid om af te wijken van de BKR houdt verband met de maximale tijdsduur dat medewerkers kunnen worden ingezet en hun recht op pauze.

Op de kinderopvanggroepen werken gemiddeld twee of drie pedagogisch medewerkers, afhankelijk van het aantal kinderen (maximaal 12 tot 16) en hun leeftijd. Voor het KDV en voor de BSO tijdens vakanties en andere dagen dat de school gesloten is, wijken wij conform de Wet Kinderopvang ten hoogste drie uur per dag af van de voorgeschreven beroepskracht-kind-ratio (BKR). De mogelijkheid om af te wijken van de BKR houdt verband met de maximale tijdsduur dat medewerkers kunnen worden ingezet en hun recht op pauze.

Op de krijtbordjes die bij de groepen hangen, staan de namen en werktijden van de pedagogisch medewerkers van die dag vermeld. Hieronder leggen wij per dienstencombinatie uit op welke tijden kan worden afgeweken van de BKR. Op de overige tijden wijken wij hier dus niet van af (incl. VSO en verlengde openingstijden).

 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 07:30-17:00 en 09:00-18:30, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 09:00 en aan het einde van de middag van 17:00 tot 18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 13:00 en 14:00.
 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 07:30-17:30 en 08:30-18:30, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 08:30 en aan het einde van de middag van 17:30 tot 18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 08:00-17:00 en 09:00-18:00, wordt er 's ochtends van 08:00-09:00 en aan het einde van de middag van 17:00-18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 13:00 en 14:00.
 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 08:00-18:00 en 09:00-17:00, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 09:00 en aan het einde van de middag van 17:00-18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 13:00 en 14:00.
 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 08:00-17:30 en van 08:30-18:00, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 08:30 en aan het einde van de middag van 17:30 tot 18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30
 • Op een groep met één pedagogisch medewerker met een dienst van 08:00-18:00, wordt er 's ochtends en 's middags niet afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op een groep met één pedagogisch medewerker met een dienst van 08:00-18:30, wordt er 's ochtends en 's middags niet afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op een groep met één pedagogisch medewerker met een dienst van 07:30-18:00, wordt er 's ochtends en 's middags niet afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op een groep met drie pedagogisch medewerkers met diensten van 07:30-17:30, 08:30-18:30 en 08:00-18:00, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 08:30 en aan het einde van de middag van 17:30 tot 18:00 afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op een groep met drie pedagogisch medewerkers met diensten van 07:30-17:30, 08:00-18:00 en 09:00-18:30, wordt er 's ochtends van 08:00 tot 09:00 en aan het einde van de middag van 17:30 tot 18:00 afgeweken. Tijdens lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:00.
 • Op een groep met twee pedagogisch medewerkers met diensten van 07:30-18:00 en 08:00-18:30, wordt er 's ochtends en 's middags niet afgeweken. Tijdens de lunchpauze wordt er afgeweken tussen 12:30 en 14:30.
 • Op de BSO wordt tijdens schoolweken gedurende een half uur per dag afgeweken op het moment dat de kinderen uit school worden gehaald. Op dagen dat de BSO de gehele dag open is, gelden bovenstaande diensten en pauze-momenten.