Op vrijdag 18 juni heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen gaan 26 juni 2021 in en deze hebben uiteraard ook weerslag op de situatie bij Koningskinderen.

Hieronder noemen wij de voor u belangrijkste versoepelingen:

  • Het advies voor het dragen van mondneusmaskers voor volwassenen die de locaties bezoeken komt te vervallen.
  • Het beperken van de contacten tussen kinderen uit verschillende groepen komt te vervallen. Dit betekent dat wij weer gezamenlijk buiten mogen spelen en samen activiteiten mogen ondernemen.
  • Gesprekken met ouders kunnen weer plaatsvinden op locatie.

Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

Breng- en haalmomenten

  • Volg de looproutes van de vestiging.
  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Breng uw kind(eren) alleen en bij voorkeur steeds door dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.

Overdracht

De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen.

Wanneer thuisblijven?

Graag willen wij u nogmaals attenderen op de basisregels voor thuisblijven die voor iedereen gelden. In sommige gevallen mogen kinderen niet naar de kinderopvang of BSO. Zie voor meer informatie de websites van de Rijksoverheid en het RIVM. Gaat u op vakantie? Dan verwijzen wij u graag door naar de website nederlandwereldwijd.nl. Hier vindt u de reisadviezen en informatie omtrent eventuele quarantaine bij terugkeer.

Indien u vragen heeft omtrent de maatregelen die wij treffen om het virus onder controle te houden, dan kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.

Wij wensen u een hele mooie zomer!