Op 14 september heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen zijn 25 september in gegaan en deze hebben uiteraard ook weerslag op de situatie bij Koningskinderen. Afgelopen week is daarom het protocol voor de kinderopvang aangepast. Hieronder noemen wij de voor u belangrijkste versoepelingen:

  • Anderhalve meter afstand houden is vanaf heden niet meer verplicht, maar uiteraard respecteren we ieders eigen keuze hierin. Het staat u vanzelfsprekend vrij om aan te geven wat u prettig vindt.
  • De breng- en haalmomenten zullen weer op reguliere wijze plaats vinden. Dit houdt o.a. in dat wij weer de normale breng- en haaltijden zullen hanteren (brengen tussen 7.30 en 9.30; halen tussen 16.30 en 18.30), de looproutes niet meer van toepassing zijn en er niet langer restricties zijn aan het aantal personen dat kinderen komen brengen en halen. De overdrachten zullen weer zowel mondeling als digitaal plaatsvinden.
  • Graag willen wij u nogmaals attenderen op de basisregels die voor iedereen gelden. In sommige gevallen mogen kinderen niet naar de kinderopvang of BSO. Zie voor meer informatie de websites van de Rijksoverheid en het RIVM. Voor een schematische weergave van de thuisblijfregels verwijzen wij u ook graag door naar de beslisboom voor kinderen en volwassen op boink.info/beslisboom.
  • Gaat u op vakantie? Dan verwijzen wij u graag door naar de website reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl. Hier vindt u informatie omtrent eventuele quarantaine bij terugkeer.

Wij zijn blij dat we – ook bij Koningskinderen – stapje voor stapje terug kunnen naar ‘normaal’. Indien u vragen heeft omtrent de maatregelen die wij treffen om het virus onder controle te houden, dan kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.