Hoe werkt het met ruilen van dagen? (incidenteel)

Het ruilen van dagen is mogelijk, mits de kind- en personeelsbezetting dit naar beoordeling van Koningskinderen toelaten en met een maximum van 8 ruildagen per kind per jaar. Ruildagen kunnen minimaal 48 uur en maximaal één maand vóór de geruilde dag aangevraagd worden via de Ouderapp en moet binnen een periode van drie weken vóór of na de geruilde dag plaatsvinden. Als de aanvraag via de app is binnengekomen, controleren wij de beschikbaarheid en ontvangt u een bericht of de aanvraag is goedgekeurd.

Bij de Buitenschoolse opvang kan een schooldag alleen voor een schooldag geruild worden. Een vakantiedag  mag geruild worden voor een vakantie- of schooldag. Ruilen is niet mogelijk bij sluitingsdagen, extra openingsdagen Flexibele opvang, Kinderopvang Compact, Peuteropvang en Voorschoolse opvang.

Hoe werkt het met een structurele wijziging van dagen op contract?

U kunt een structurele wijziging in het contract aanvragen bij de afdeling Planning via planning@konings-kinderen.nl. Zij zullen bekijken of, en zo ja per wanneer de gewenste dag beschikbaar is.

Hoe vraag ik (eenmalig) een extra dag aan?

Het aanvragen van extra dagen is mogelijk, mits de kind- en personeelsbezetting dit naar beoordeling van Koningskinderen toelaten. De kosten van een extra dag staan in de tarievenlijst opgenomen.

Extra dagen kunnen minimaal 48 uur en maximaal één maand van tevoren aangevraagd worden via de Ouderapp. Als de aanvraag via de app is binnengekomen, controleren wij de beschikbaarheid en ontvangt u een bericht of de aanvraag is goedgekeurd. Gehonoreerde aanvragen voor een extra dag kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Heeft u deze extra dag al betaald, dan wordt het bedrag gecrediteerd op de volgende factuur.  

Kan ik een feestdag, waarop ik normaal opvang afneem, ruilen?

Nee, helaas is het niet mogelijk officiële sluitingsdagen te ruilen.

Hoe gaat het wennen in zijn werk?

Een paar weken voor de startdatum, neemt de vestigingsmanager telefonisch contact op om een intakegesprek te plannen en samen met uw kind(eren) kennis te maken op de groep. Bij het kinderdagverblijf is het mogelijk om twee weken voorafgaand aan de startdatum (mits voldoende personeel én de maximale groepsomvang dit toelaat) een of twee dagdelen te wennen op de groep.

Hoe kan ik opzeggen en wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. Er kan per willekeurige dag in de maand worden opgezegd. Opzeggingen dienen per email te worden doorgegeven aan de afdeling Planning.

Wanneer kan ik de factuur verwachten en wanneer wordt er geïncasseerd?

Halverwege de maand sturen wij de factuur voor de maand erop. Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso, zullen wij het bedrag de laatste werkdag van de maand afschrijven.

Hoe wordt het maandbedrag op de factuur berekend?

Wij werken met vaste maandbedragen. Het bedrag en het aantal uren zijn hierdoor iedere maand hetzelfde ongeacht de lengte van de maand of eventuele sluitingsdagen.
Om het bedrag en aantal uren te berekenen, nemen wij het weekbedrag en aantal. Dit rekenen wij naar een jaar totaal en delen het vervolgens door 12 maanden. Voor de BSO werken wij met deels schooldagen en deels vakantiedagen. De exacte berekening vindt u op ons tarievenoverzicht.

Wat zijn de sluitingsdagen?

Bekijk onder downloads/overig onze jaarplanning.

Wat is het LRK nummer van de locatie van mijn kind?

Als u op onze website naar de vestiging van uw keuze gaat, ziet u rechts het LRK nummer staan. Of raadpleeg de lijst met alle nummers onder downloads/overig.

Hoe krijg ik toegang tot de Ouderapp van Konnect:

Na het downloaden in de appstore kunt u bij domein ‘koningskinderen.ouderportaal.nl’ invoeren. Uw bij ons bekende e-mailadres is uw gebruikersnaam, vervolgens kunt u een wachtwoord aanvragen. Als u hulp nodig heeft bij het gebruik van onze app, dan helpen wij u graag!