Nu ook de BSO weer open gaat, zullen de Belastingdienst en de SVB begin juni de financiële tegemoetkoming over de laatste sluitingsperiode gaan uitkeren aan ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. De uitkering wordt berekend o.b.v. de gegevens die bij de belastingdienst bekend zijn, een aanvraag is dus niet nodig.

Voor gezinnen zonder kinderopvangtoeslag is er wel een aanvraagprocedure, deze wordt naar verwachting medio mei opengesteld via de website van de SVB. Gemeenten verzorgen de tegemoetkoming voor ouders die met een gemeentelijke bijdrage gebruik maken van kinderopvang.

De compensatie van het gedeelte boven het fiscaal tarief voor ouders die geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, is reeds door ons uitbetaald/verrekend en het restant (voor de BSO) volgt bij de volgende factuur.