Vanaf eind augustus 2019 heeft onze locatie De Sterrendaalders de beschikking over een eigen kinderfysiotherapeut. Met deze dienst willen wij ons serviceniveau verder verhogen: u kunt uw zoon of dochter tijdens de opvang laten behandelen en hoeft hiervoor niet meer apart een afspraak te maken met de kinderfysiotherapeut. Het gaat om een pilot, bij succes zullen wij deze service uitbreiden naar andere vestigingen. Hieronder stellen de kinderfysiotherapeuten zich voor en leggen uit waarvoor zij beschikbaar zijn:

Even voorstellen:
Wij zijn  Ronald Kron en Jitske Haven en namens Paul Klaver Fysiotherapie werkzaam als kinderfysiotherapeut op locatie Sterrendaalders van Koningskinderen. Wij behandelen daar kinderen in de basisschoolleeftijd met uiteenlopende problemen.

Ronald is tevens werkzaam als kinderfysiotherapeut op de St. Vitusbasisschool in Bussum en heeft zelf drie kinderen van 3, 6 en 8 jaar oud. Jitske is naast haar werk bij Koningskinderen werkzaam bij de Kinderkliniek in Almere. Wij beschikken beide over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn geregistreerd in het BIG register van Fysiotherapeuten en het Personenregister Kinderopvang.

Wilt u verder kennismaken met Ronald, klik dan hier.
Wilt u meer weten over Jitske, klik dan hier.

Wat doet de Kinderfysiotherapeut:
U kunt bij ons terecht als u, uw arts of de pedagogisch medewerker van Koningskinderen zich zorgen maakt over de motorische ontwikkeling van uw kind. Twijfelt u over het kruipen of lopen van uw kind, heeft uw kind pijn aan spieren of gewrichten of kan uw kind moeilijk meekomen op school bijvoorbeeld bij de schrijf- of gymles? Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij de kinderfysiotherapeut u van dienst kan zijn.
Wij onderzoeken de motoriek van uw zoon of dochter en kijken of er inderdaad reden tot zorg is. Indien nodig kunnen we in overleg met u de behandeling starten. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten en vindt vrijwel altijd in spelvorm plaats. Uw kind hoeft dus niet stil te liggen op een behandeltafel. Spelenderwijs onderzoekt de Kinderfysiotherapeut de motoriek van uw kind en kijkt waar de problemen zich voordoen. In overleg met u als ouders wordt vervolgens een behandelplan opgesteld en kijken we samen welke behandeldoelen geschikt zijn. Zo weten we zeker dat de behandeling van uw kind ook echt aansluit bij de zorgen die u heeft als ouder. Behandeling wordt altijd op de locatie De Sterrendaalders van Koningskinderen gegeven in de behandelkamer van de Kinderfysiotherapeut. Soms kan het voorkomen dat de behandeling van uw kind plaatsvindt in de groep. Dit hangt af van de klachten van uw kind en de doelen die we samen opstellen. Zo zal een kind van zes dat moeite heeft met netjes schrijven meer baat hebben bij rustig oefenen in de behandelkamer terwijl een baby die moeite heeft met kruipen gebaat is bij een behandeling in de groep. Het voordeel van dit laatste is dat eventuele aanwijzingen van de Kinderfysiotherapeut over de dagelijkse verzorging van uw kind, meteen gedeeld kunnen worden met de betrokken medewerkers van de groep.
De kinderfysiotherapeut is aanwezig op maandag van 16.00-18.00 en op vrijdag van 16.00-18.00 uur.

Aanmelden:
Wilt u uw kind aanmelden voor behandeling, dan kunt u dat doen door het aanmeldformulier naar ons te mailen.  U kunt het aanmeldformulier ook aan één van de medewerkers op de groep van uw kind geven. U vindt het formulier  bij de balie naast de ingang van De Sterrendaalders. U ontvangt vervolgens van de kinderfysiotherapeut een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek kan zowel telefonisch als op de locatie zelf plaatsvinden. Zodra het onderzoek is afgerond, ontvangt u van de kinderfysiotherapeut een verslag. Hierin staan de uitkomsten van het onderzoek en de doelen waar we aan gaan werken. In overleg met u wordt dan een begin gemaakt met de behandeling. Een behandeltraject duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden met in het begin een frequentie van 1 keer per week wat later afgebouwd wordt. Indien u toestemming hiervoor geeft, ontvangen de medewerkers van de groep ook informatie over het onderzoek en de behandeling zodat zij bij de verzorging van uw kind hierop kunnen aansluiten.

Vergoeding behandeling:
De behandeling wordt in ieder geval 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering van uw kind. Is uw kind aanvullend verzekerd dan kunnen daar nog extra behandelingen bijkomen. Uw Kinderfysiotherapeut kan u daar verder over informeren. De behandeling valt niet onder het eigen risico. Er zijn voor u als ouder dus geen kosten verbonden aan de behandeling. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor behandeling dan kunt u ons vrijblijvend mailen.

Ronald Kron: Ronald@paulklaver.nl
Jitske Haven: Jitske@paulklaver.nl

poster concept