[English translation will follow soon]

Vandaag is een nieuwe handreiking bij neusverkouden kinderen gepubliceerd door het RIVM. Koningskinderen volgt dit advies op en past daarom per direct de werkwijze aan. Wat betekent dit:

Kinderen van 0 tot 6 jaar:

  • met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, behalve wanneer een volwassen gezinslid klachten heeft die passen bij COVID-19 óf als zij een contact zijn van een persoon met COVID-19
  • met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Voor kinderen vanaf 6 jaar blijven de volgende richtlijnen van kracht:

  • Kinderen met (milde) klachten die kunnen duiden op een COVID-19 besmetting blijven thuis;
  • Indien iemand anders uit het huishouden van een kind klachten heeft die kunnen duiden op COVID-19 én hierbij ook koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis;
  • Kinderen met chronische (verkoudheids)klachten mogen wél naar de opvang.
  • Indien uw kind 24 uur geen klachten meer heeft óf uit een test/consult blijkt dat geen sprake is van COVID-19, dan mag het weer naar de opvang komen.

Klik hier voor het gehele bericht van het RIVM.