For English see below

Beste ouders/verzorgers,

We zitten inmiddels in de derde week waarin o.a. scholen en kinderopvang voor de meeste kinderen gesloten zijn. We zijn ons ervan bewust dat we veel van jullie vragen. Bedankt voor jullie begrip en de vele warme reacties die wij ontvangen.

Sluiting verlengd t/m 28 april
Afgelopen dinsdag maakte het kabinet bekend hoe de corona maatregelen eruit gaan zien na volgende week maandag, 6 april. De regering kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat onze vestigingen alleen geopend blijven voor noodopvang aan ouders werkzaam in de vitale beroepen.

Compensatieregeling loopt door
Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang, zal ook de compensatieregeling voor ouders worden verlengd tot en met in ieder geval 28 april. Ouders worden zo lang de sluiting duurt, volledig financieel gecompenseerd. Voor de concrete uitvoering van deze regeling wachten wij nog op ’t Rijk, maar het is de verwachting dat we daar snel toe kunnen overgaan.

Koningskinderen zet 24/7 locatie op
Op verzoek van de gemeente Gooise Meren, zullen wij in Naarden bij onze vestiging De Sneeuwkoningin ook nacht- en weekendopvang gaan organiseren. Daar kunnen kinderen terecht van ouders met vitale beroepen, die door hun werk op deze momenten niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Net als bij de noodopvang, mogen hier alleen kinderen komen die zelf geen gezondheidsklachten hebben (verkouden/loopneus, hoesten en/of koorts). Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met onze afd. Planning.

Ouders die hun kinderen momenteel naar de noodopvang brengen, vragen wij nogmaals om bij het halen en brengen de hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij de overdracht een afstand van 1,5 meter tot onze medewerkers aan te houden.

Koningskinderen thuis
Om voor de thuisblijvers toch nog iets te kunnen doen, plaatsen wij regelmatig voorleesfilmpjes en diverse knutsel- en tekenactiviteiten op onze speciaal hiervoor opgezette webpagina ‘Koningskinderen thuis’ en op het bijbehorende Youtube kanaal. Ook zullen onze BSO chauffeurs binnenkort iets leuks voor de kinderen bij u thuis afleveren.

Nogmaals dank voor uw begrip voor deze situatie. Zodra er weer nieuws is, zullen wij u daarover informeren.

Met vriendelijke groet,
Namens Koningskinderen,

Jelmer Kruyt, alg. directeur
Nienke Kruyt, operationeel directeur

************************

Prolonged closure of daycares due to corona.

Dear parents/caretakers,

We are now in the third week in which schools and daycare facilities are closed to most children. We realise that this is asking a lot. We want to take this opportunity for your understanding and the warm reactions we received.

Closure prolonged until April 28th
Last Tuesday the government announced the measures that will be taken after April 6th, concerning the corona crisis. The government announced that daycare facilities will be closed through April 28th. This means that our facilities will only be open to those children whose parents are working in vital sectors.

Financial compensation prolonged
Due to the prolonged closure of daycare facilities, the financial compensation will also be prolonged through at least April 28th. Parents will be financially compensated as long as the closure is in effect. We expect concrete measures from the government soon.

Koningskinderen will provide 24/7 daycare
The municipality of Gooise Meren has requested Koningskinderen to provide 24/7 daycare at our location The Sneeuwkoningin in Naarden. This service is for children whose parents are working in vital sectors and need this service to do so. This service can only be used for children without health complaints (e.g. cold/running nose, cough and/or fever). If you would like to use this service, contact our planning department.

We ask parents who are using our service to uphold the hygiene measures and to keep a distance of 1,5 meters to our employees.

Koningskinderen at home
For those children staying at home, we regularly upload reading videos, tinkering and drawing activities at our website ‘Koningskinderen thuis’ and at the corresponding Youtube kanaal. Also, our after school care drivers will be delivering a small present for the children at your home in the coming days.

We want to take this opportunity to thank you again for your understanding. We will do our best to keep you updated.

Kind regards,
On behalf of Koningskinderen,

Jelmer Kruyt, general manager
Nienke Kruyt, operational manager