Nu de kinderen weer naar de BSO en het kinderdagverblijf gaan, zijn de richtlijnen van het RIVM voor kinderen die langdurig/chronisch neusverkouden zijn of hooikoorts hebben, enigszins gewijzigd. Wanneer uw kind klachten heeft van een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma), mag uw kind naar de opvang komen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft uw kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er overwogen worden een test uit te voeren.

In verband met de opening van het basisonderwijs en de kinderopvang is het testbeleid COVID-19 gewijzigd. Hiermee zijn ook onze richtlijnen gewijzigd wanneer onze medewerkers worden ingezet. Kort samengevat blijven medewerkers met COVID-19 klachten (ook milde klachten) thuis en worden zij getest op Corona. Indien zij negatief getest zijn mogen zij weer werken. Zie voor meer informatie de website van het RIVM en de rijksoverheid.