[English translation below]

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open, zo heeft het kabinet gisteren bekend gemaakt. De kinderen kunnen vanaf dat moment weer op hun normale dagen op de BSO terecht. Indien scholen tijdelijk nog andere uitgaanstijden hanteren, zullen wij dit met hen afstemmen.

Tot 8 juni zullen wij wel nog het ritme van de scholen moeten volgen en kunnen kinderen dus alleen naar de BSO op dagen dat zij ook naar school gaan. Dat kan ook op andere dagen dan normaal zijn, wij hebben u over de indeling geïnformeerd. Als de plaatsing van uw kind(eren) in de resterende periode van 2 t/m 5 juni anders zal zijn, zullen wij u dat tijdig laten weten.

Na 8 juni zullen ouders ook niet meer vanuit ‘t Rijk gecompenseerd worden in de kosten. De vergoeding over de periode 16 maart – 8 juni zal waarschijnlijk in de maand juli door de overheid uitbetaald worden. Over het gedeelte boven het fiscaal max. uurtarief heeft u reeds van ons compensatie gehad (verrekening op de factuur).

De noodopvang overdag voor kinderen van ouders met cruciale beroepen stopt ook. De 24/7 opvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni alleen voor ouders open die in de zorg werken.

Vanzelfsprekend blijven onze hygiëne maatregelen en looproutes i.v.m. corona voorlopig van kracht. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

***

The government announced that the after school care will be opened completely from June 8th. Children are able to attend the after school care on their normal days they used to go to. If schools will apply different opening times we will align this with the schools.

Until June 8th we have to follow the schedules of the schools and we will offer after school care only on the days they attend at school. This can also apply for other days than normal, you have been informed about this schedule already. If the placement for your child(ren) will be different in the period from June 2nd until June 5th, will we inform you as soon as possible.

After June 8th parents will not receive a compensation from the government anymore. The compensation for the period from March 16th until June 8th will expected to be compensated by the government in July. From Koningskinderen you have received compensation for the part above the maximum tax hourly rate (settlement is applied on the invoice).

The daily emergency care for children who’s parents exercise a vital profession will end. The 24/7 emergency care during the evening and in weekends is open from June 8th only for parents who work in healthcare.

Our healthcare measures and special walking routes will remain in force. For more information please have a look at the website of the Rijksoverheid.