Zoals u ongetwijfeld weet, heeft het kabinet gisteren besloten om opnieuw tot vergaande maatregelen over te gaan in een poging het aantal besmettingen met de nieuwe ‘Omikron variant’ tegen te gaan en daarmee de zorgbehoefte af te remmen. Graag informeren wij u welke gevolgen deze ‘harde lockdown’ heeft voor onze dienstverlening.

Kinderopvang blijft open
De kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen (0-4 jaar) blijven geopend voor alle kinderen. De peuterspeelzaal is tijdens de reguliere kerstvakantie wel zoals altijd gesloten.

Verplichte BSO sluiting verlengd
Afgelopen week informeerden wij u reeds over de verplichte sluiting van de BSO van dinsdag 21 december tot maandag 3 januari. Tot onze spijt heeft het kabinet besloten dat de verplichte sluiting van de buitenschoolse opvang wordt verlengd tot maandag 10 januari. Er wordt door ons noodopvang verzorgd voor de kinderen waarvan een of beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen en voor kwetsbare gezinnen. Deze vindt plaats tijdens onze normale openingstijden voor kinderen met een plaatsingsovereenkomst, op de gebruikelijke dagen en op de eigen vestiging.

Indien u hiervoor in aanmerking komt en hier gebruik van wenst te maken, verzoeken wij u dit z.s.m. per email door te geven aan de vestigingsmanager. Vermeld hierbij ook of en zo ja waar wij uw kind moeten ophalen (op school).

Noodopvang tijdens schooltijden dient door de school georganiseerd te worden.

Extra opvang tussen kerst en Nieuwjaar
Van vrijdag 24 december 17u t/m Nieuwjaarsdag zijn wij net als ieder jaar regulier gesloten. In deze periode organiseren wij op aanvraag extra opvang bij locatie De Sterrendaalders (de aanvraagtermijn is inmiddels verstreken). Deze extra opvang gaat voor kinderen van 0-4 jaar gewoon door. Voor oudere kinderen geldt eveneens dat zij alleen mogen komen indien een of beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen, of deel uitmaken van een kwetsbaar gezin. Wij verzoeken u dit – indien van toepassing – aan ons door te geven.

Ouders worden gecompenseerd
In verband met de verlenging van de verplichte sluiting van de BSO, heeft het kabinet besloten om alle ouders alsnog voor de gehele sluitingsperiode financieel te compenseren. Deze compensatieregeling is vergelijkbaar met de vorige ‘lockdown’ en loopt vooralsnog van dinsdag 21 december tot maandag 10 januari.

Vervolg
Het kabinet zal op maandag 3 januari weer de balans opmaken en besluiten of de maatregelen worden verlengd tot na maandag 10 januari. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. Alle eerder gecommuniceerde maatregelen op de locatie blijven van kracht, waaronder de looproutes. Wij verzoeken u deze in acht te nemen.

Voor actuele informatie, verwijzen wij u naar de volgende websites:

  • Klik hier voor meer informatie over de compensatieregeling
  • Klik hier voor meer informatie over de noodopvang voor de BSO
  • Klik hier voor alle informatie op een rij

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u toch nog vragen heeft, kunt u zich tot de vestigingsmanager wenden. Wij wensen u sterkte in deze opnieuw lastige periode, maar hopen ook dat u ondanks alles fijne feestdagen met uw gezin tegemoet gaat.