Via de media heeft u waarschijnlijk wel gehoord dat Vakbond FNV een oproep heeft gedaan aan de medewerkers in de kinderopvang om in juli actie te voeren. De landelijke staking is een reactie op vastgelopen onderhandelingen en het cao-akkoord dat de werkgevers gisteren hebben afgesloten met de andere vakbond (CNV). FNV geeft aan niet te willen tekenen, omdat er in het cao-akkoord geen oplossingen zouden staan voor de werkdruk op korte termijn.

Koningskinderen doet niet mee aan deze staking en binnen onze organisatie zijn er vooralsnog ook geen individuele medewerkers die het werk neer willen leggen om te staken. Wij gaan er dan ook voorlopig van uit dat alle locaties en groepen van Koningskinderen tijdens de aangekondigde stakingen gewoon open zijn.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.