In de afgelopen periode hebben wij weer ons klanttevredenheidsonderzoek gedaan. Aan de hand hiervan zullen wij bekijken waar wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren cq. hoe we ervoor kunnen zorgen dat we optimaal voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

Er is een mooie respons op het onderzoek gekomen met een goede spreiding over de vestigingen en het overall cijfer van een 8 stemt ons tevreden. Bijna 90% van de respondenten beveelt onze organisatie bij anderen aan en een ruime meerderheid ziet een gelijk gebleven of stijgende kwaliteit.

Uit de resultaten blijkt verder dat het gros van de ouders het belangrijk vindt dat wij milieubewuste keuzes maken in ons aanbod. Hier handelden wij al naar en zullen dat waar mogelijk nog meer gaan doen. Bijvoorbeeld bij het aanbod van voedings- en verzorgingsproducten, waarover ouders overigens te kennen gaven zeer tevreden te zijn. Ook over de inzet van en omgang met onze medewerkers zijn ouders tevreden en zij zien een duidelijke bijdrage van Koningskinderen aan de algehele ontwikkeling van hun kinderen. Wij zijn heel blij dat onze inzet op dit vlak door ouders gezien wordt.

Ten aanzien van het activiteitenaanbod zijn ouders tevreden over de jaarfeesten en seizoensactiviteiten, maar hier is ook ruimte voor verbreding van het aanbod. Hiervoor rollen wij momenteel al een nieuw programma uit bij de BSO.

Al met al zijn wij blij met de uitkomst van dit onderzoek en helpt het ons de kwaliteit hoog te houden.