Opgaveformulier Clubjes

icon-vliegtuig

Wilt u dat wij het vervoer naar een clubje verzorgen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij laten u dan z.s.m. weten of Koningskinderen uw kind kan halen en/of brengen.

Gegevens

Naam kind

E-mailadres

BSO Vestiging

Naam clubje

Adres clubje

Dag en tijd

Startdatum

Einddatum

Wilt u dat wij uw kind halen en/of brengen?

Ruimte voor eventuele opmerkingen


Tijdens schoolvakanties rijden wij niet naar clubjes. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar onze Privacy Verklaring.

 

Koningskinderen verzorgt tijdens de opvang logistieke ondersteuning bij een groot aantal clubjes. Indien u hier interesse in heeft, kunt u dat middels dit formulier kenbaar maken. Doorlopende clubjes dienen per seizoen opnieuw aangevraagd te worden. BSO Kinderen worden op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15.45uur en 17.30uur en op woensdag en vrijdag tussen 13.00uur en 17.30uur gebracht en gehaald. As het clubje later eindigt, dient u uw kind zelf op te halen. Toewijzing wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt. Niet alle aanvragen worden toegewezen, dit is afhankelijk van het aantal clubjes en kinderen i.r.t. onze logistieke capaciteit. Als uw kind op enig moment niet meer deelneemt aan een toegewezen clubje, dient u dit direct aan ons door te geven. Er zijn geen kosten verbonden aan deze extra service. U dient uw kind zelf voor de specifieke club(jes) op te geven, dat geldt ook voor activiteiten die op onze locaties plaats vinden.