Het kabinet heeft gisteren verscherpte maatregelen aangekondigd ter voorkoming van het COVID-19 virus. De opvang van uw kind(eren) kan gelukkig gewoon doorgaan, maar wij vinden het belangrijk om u hierbij nogmaals kort te herinneren aan de algemene maatregelen die wij in dit kader treffen. Over de maatregelen die specifiek op uw vestiging van toepassing zijn (zoals de looproutes), bent u eerder geïnformeerd. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de vestigingsmanager of de medewerkers op locatie.

Breng- en haalmomenten

  • Volg de looproutes van de vestiging
  • Tijdens het brengen en halen wordt 1,5 meter afstand tussen anderen bewaard.
  • Kinderen worden door slechts één ouder/verzorger per gezin gebracht en gehaald. Dit is bij voorkeur steeds dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.
  • Om ook de afstand tussen de ouders/verzorgers en medewerkers te bewaren, willen wij u vragen uw baby bij aankomst bij voorkeur in een box of op een speelkleed in de groep neer te leggen. Ook kunnen de kinderen indien nodig met gestrekte armen aan de medewerkers worden overhandigd.

Overdracht
De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel als mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen. Aan u vragen wij om voorafgaand aan het brengen relevante informatie via de app te versturen (zoals laatste flesje, tot wanneer geslapen en eventueel andere bijzonderheden). De medewerkers zorgen ervoor dat zij de overdracht van de dag naar u versturen, voordat u uw kind weer op komt halen. Lees deze overdracht goed door.

Hygiënemaatregelen
Voordat u een van onze vestigingen betreedt, vragen wij u uw handen te desinfecteren. Hiervoor zijn desinfectiemiddelen bij de entree beschikbaar.

Kinderen blijven thuis als

  • Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
  • Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
  • Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden op het nieuwe coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
  • Het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.

Tevens wijzen wij u nogmaals op de basisregels voor thuisblijven die voor iedereen gelden.

Het gezond houden van onze medewerkers is voor ons heel belangrijk. Medewerkers met klachten mogen niet werken en moeten getest worden op het COVID-19 virus. Helaas krijgen kinderopvangmedewerkers (vooralsnog) geen voorrang bij het testen op het virus. Dit betekent dat medewerkers soms meerdere dagen tot een week niet kunnen werken. Wij zijn daarom sinds vorige week ook gestart met commerciële tests. Zoals u begrijpt vraagt eventuele uitval van collega’s veel van ons personeel en dit heeft daarnaast invloed op de stabiliteit op de groepen. Ter bescherming van onze medewerkers vragen wij u daarom nogmaals, als het mogelijk is, zeer verkouden kinderen thuis te houden.

Ons kantoor personeel zal de komende periode deels vanuit huis werken. Hierdoor zijn wij het beste per mail te bereiken.

Update: in aanvulling op de verscherpte maatregelen die het kabinet afgelopen maandag heeft aangekondigd, is gisteren (alsnog) het dringende advies gegeven om vanaf heden mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Alhoewel wij geen openbare ruimte zijn, verzoeken wij u ter bescherming van onze medewerkers, andere ouders en kinderen om een mondkapje te dragen tijdens het brengen en halen van uw kinderen. Onze medewerkers dragen in principe zelf geen mondkapje, omdat wij dat niet wenselijk achten in relatie tot de sociale en emotionele veiligheid van de kinderen en de werkbaarheid voor hen zelf (het dragen van een mondkapje meerdere uren achtereen is zeer belastend).

Wij willen u bedanken voor uw begrip en medewerking en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Blijf gezond!