Koningskinderen neemt diverse maatregelen om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Denk daarbij aan looproutes, (hand)hygiëne, afstand houden en het verzoek aan ouders om mondkapjes te dragen. Helaas is er desondanks en in lijn met de landelijke trend nu ook bij ons sprake van enkele COVID-19 besmettingen onder ouders en een beperkt aantal medewerkers.

In geval van een besmetting, winnen wij direct advies in bij de GGD en informeren wij alle ouders en het personeel over de situatie en de eventuele maatregelen die we nemen. Het is ons streven om de locaties en de groepen zoveel mogelijk open te houden, maar bij uitval van personeel met klachten dat zich moet laten testen of in thuis-quarantaine gaat kan dat best een uitdaging zijn. Hierdoor kan het ook voorkomen dat uw kind een keer op een andere stamgroep verblijft en/of niet door zijn of haar vaste beroepskracht(en) zal worden opgevangen.

Door de adviezen van de GGD nauwkeurig op te volgen, hopen wij het virus onder controle te houden. Wij willen u nogmaals attenderen op de algemene COVID-19 maatregelen. Houd uw gezondheid net als iedereen goed in de gaten en laat u testen bij klachten. Wij wensen iedereen die toch getroffen wordt door dit venijnige virus veel beterschap toe en hopen op een spoedig herstel.