In de afgelopen periode heeft Koningskinderen weer het twee-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder klanten gehouden. Wij zijn er trots op dat onze dienstverlening – net als 2 jaar geleden – door ouders met gemiddeld een 8 wordt beoordeeld!

Klanten zijn over het algemeen zeer tevreden over huisvesting en inrichting, veiligheid en hygiëne, voeding, dagelijkse activiteiten en het functioneren van de vestigingsmanagers en pedagogisch medewerkers. 94% van de ondervraagden geeft aan dat de kwaliteit van onze dienstverlening in de afgelopen tijd verbeterd of gelijk gebleven is en meer dan 80% beveelt Koningskinderen aan bij familie, collega’s en vrienden.

Uit het onderzoek halen wij ook verbeterpunten. Wij willen de communicatie en informatievoorziening verbeteren, o.a. door onze website te vernieuwen en een Koningskinderen app te lanceren. Daarnaast willen wij de komende tijd investeren in nieuwe speeltoestellen en speelgoed; op de buitenterreinen is dat inmiddels al gebeurd. Verder willen wij aandacht geven aan ouderavonden en de zichtbaarheid van oudercommissies. Ten aanzien van personeel, wil Koningskinderen zich gaan richten op meer hoger opgeleiden op de groep. Tenslotte zullen wij de benaming van onze kinderopvang vormen (goud, zilver) aanpassen, omdat dat bij sommige mensen vragen oproept en dat is wat ons betreft helemaal niet nodig. Hierover wordt u nader geïnformeerd.