Category Archives: Nieuws

Kinderboekenweek 3-14 oktober

We gaan weer lekker extra lezen met de kinderen in de Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober. Dit jaar is het thema vriendschap met als onder titel; ‘kom erbij’. Dierbare vriendschappen ontstaan al op het kinderdagverblijf en verdiepen zich op de BSO. Altijd al zorgen wij met activiteiten, spelletjes en in de kring dat alle kinderen het gevoel hebben en ervaren dat ze erbij horen. In deze periode ligt ook in de keuze van de voorleesboeken de nadruk op samen en vriendschap.

Onze pedagogisch medewerkers zullen samen met de kinderen uit de boekenkast passende boeken kiezen om in de kring te lezen. Daarnaast gaan de peuters en de kinderen van de BSO aan de slag om al knutselend vrienden te maken die als slinger op de ramen en door de lokalen gehangen kan worden. Zo zijn ze niet alleen met hun hoofd met het thema bezig maar ook met hun handen en hart. U zult alle verschillende vrienden van de kinderen op de vestigingen tegen komen.

Boekhandel Los in Bussum organiseert activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Het programma daarvan krijgen de kinderen mee zodat u op de hoogte bent wat er te doen is en kunt u wellicht met de kinderen daaraan deelnemen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier en mooie vriendschappen toe!

 

COLUMN van onze pedagoog

Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer: Grenzen en regels stellen.

Zo na de zomer, als gezinnen weer vakantietijd met elkaar hebben door gebracht, heb ik als pedagoog van Koningskinderen altijd veel gesprekken met ouders. Zo word ik met regelmaat benaderd door ouders die verzuchten dat hun kind niet luistert en wel erg veel energie en aandacht vraagt met hun ontdekkingsdrang. Als iets niet mag of juist moet, geeft het vaak strijd. Kinderen verkennen hun wereld, proberen alles uit. Dat is maar goed ook, want die drang helpt hen te ontwikkelen. Maar naast aanmoediging van de ouders vraagt het ook afbakenen. Grenzen en regels stellen! Het geeft kinderen  duidelijkheid en houvast , maar ook veiligheid en zelfvertrouwen.

Kinderen zoeken de grenzen op. Tot hoever kunnen ze gaan? Het is aan de ouders de grenzen te verschuiven of consequent te zijn. Dit kan tot boosheid leiden bij het kind. Maar als de grenzen gehandhaafd blijven zal er meer rust komen. Omdat de grenzen niet meer overschreden worden, hoeven ze ook niet meer steeds opgezocht te worden. Kinderen en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. En grenzen stellen betekent niet alleen zeggen wat niet mag, maar ook zeggen wat juist wel mag en mogelijk is!

Maar tot hoe ver gaan we met het stellen van grenzen? Teveel verbieden zal een kind kunnen belemmeren in de ontwikkeling. Allereerst moet een regel zinvol zijn. Wat leert een kind ervan of wat wordt voorkomen? Ook moet een regel haalbaar zijn. Wanneer er teveel regels zijn zal een kind zich hier minder van aantrekken of gefrustreerd raken. Geef ruimte en tijd; de belangrijke zaken moeten echter helder zijn. Geef het kind keuzevrijheid binnen de kaders. Oudere kinderen kunnen eventueel meedenken. Als ze zich serieus genomen voelen, zullen ze zich meer houden aan wat wordt afgesproken, want dan zijn de regels ook van henzelf. Het is van belang dat beide ouders dezelfde regels hanteren. Daarbij moeten de regels passen bij de ontwikkeling van het kind (pas vanaf 1,5 jaar snapt een kind regels). Heeft het kind de regels begrepen en waarom is het belangrijk? Als grenzen worden overschreden, is het goed dat er na een waarschuwing consequenties volgen (bv een time-out of onthouding).

Wanneer een kind zich houdt aan de regels en iets uit zichzelf doet, geef het kind een compliment en wijs op het positieve effect op de sfeer in huis!

Locatie De Sterrendaalders 10 jaar!

Vandaag vierden wij dat onze locatie “De Sterrendaalders”, de grootste locatie van Koningskinderen, alweer tien jaar bestaat. Dat konden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom was de vestiging feestelijk versierd en kregen ouders bij het brengen van hun kind(eren) een lekker cakeje met een heerlijk kopje koffie! Nog vele jaren!

Van alles te doen in de zomervakantie!

Zomervakantie! Zes weken vol verschillende activiteiten staat de kinderen te wachten. Een hoogtepunt is de Graffiti workshop door kunstenaar Reinout. Nog een ander – cultureel – hoogtepunt: een theaterdag met een docent van de Larense Theaterschool Karakterz, met natuurlijk een uitvoering aan het eind van de dag. U hoort van onze medewerkers nog waar die plaats vindt. Verder is er veel beweging met dans van Jelly Jam Dance, golf voor de kinderen vanaf 6 jaar bij Golfpark Spandersbosch, tennis bij Tennisvereniging Naarden, voetbal, etc. En natuurlijk gaan we weer volop de natuur in en wordt er van alles gemaakt en gebakken! Lees het complete programma hier:

Sneeuwkoningin
Koning Lijsterbaard
Sterrendaalders
Berenpels
Goudlokje
Gouden Sleutel
Kleine Prins

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en op de BSO heel veel plezier!

 

Column: Nieuw kindvolgsysteem

COLUMN – Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer gaat het over ons nieuwe “kindvolgsysteem”.

Zoals u misschien al had gehoord, heeft Koningskinderen – mede ingegeven door veranderde wetgeving – sinds dit voorjaar een “kindvolgsysteem” ingevoerd op het kinderdagverblijf (0-4 jaar). Daarmee kunnen wij de ontwikkeling en het functioneren van de kinderen structureel volgen en beoordelen. en kinderen stimuleren een volgende stap te zetten. Het systeem bestaat uit vragenlijsten op verschillende thema’s, aangepast op de leeftijd van het kind. Deze vragen worden door de mentor van ieder kind elke 2 maanden ingevuld op de iPad. Ook voor ouders kan een kindvolgsysteem meer inzicht geven in de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast kan het behulpzaam zijn bij trajecten bij jeugdzorg en bij de overgang naar de basisschool.

Nu hoor ik u denken! Is dat niet allemaal wel heel erg prestatie- en ratiogericht?! Die kleine kinderen… Koningskinderen legt toch juist de nadruk op het (be)leven en het ervaren? De zintuigen, het spel? En niet op al deze ‘schoolse’ beoordelingen, die allemaal al snel genoeg om de hoek komen? Klopt! En onze visie blijven we zeker uitdragen! Ons motto hierin is ‘spelenderwijs’. Ons kindvolgsysteem sluit nauw aan bij ons pedagogische beleid. Het kind leeft en speelt en heeft niet in de gaten dat we een kindvolgsysteem hanteren. De pedagogisch medewerker creëert de mogelijkheid tot ontwikkeling. Prikkelt, daagt uit, gaat voor en heeft oog voor de fase waarin het kind zich bevindt. Het kind mag tot volle ontplooiing en ontwikkeling komen op de verschillende ontwikkelgebieden. Natuurlijk is er een normatieve ontwikkeling; de algemene veranderingen die alle kinderen meemaken als ze ouder worden. Elk kind heeft echter ook een individuele ontwikkeling. Er mag grote onderlinge variatie zijn, want elk kind is uniek en dat is juist prachtig! De marges van de normatieve ontwikkeling hebben we daarom ruim genomen in het systeem. Het kindvolgsysteem geeft een mooi beeld van de continuïteit van ieders unieke ontwikkeling door de tijd heen. Het geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen in te kunnen spelen. Rond de verjaardag van het kind, voordat het kind naar de volgende groep overgaat, ontvangt u een overzicht van alle observaties van de voorgaande periode en wordt u van harte uitgenodigd voor een gesprek hierover.

Zomerfeesten!

Het wordt alweer snel warmer buiten en de kinderen hebben de lente in hun hoofd! Dat betekent ook dat de zomerfeesten eraan komen. Daarom alvast een “save the date”! Het thema voor de zomerfeesten is dit jaar ‘onderwaterwereld’. De data zijn als volgt:

  • Koning Lijsterbaard (Bussum): 21 juni
  • De Sneeuwkoningin (Naarden): 26 juni
  • Goudlokje (Huizen): 28 juni
  • Berenpels (Bussum): 3 juli
  • De Gouden Sleutel (Hilversum): 5 juli
  • De Kleine Prins (Laren): 10 juli
  • De Sterrendaalders (Bussum): 12 juli

Alles zal in stijl zijn van de onderwaterwereld, met hapjes, drankjes en activiteiten voor alle kinderen. Laat u onderdompelen in dit gezellige festijn, waarmee wij het schooljaar afsluiten!

Koningshut in debat!

Vorig jaar met de landelijke verkiezingen deed Koningshut al politieke ervaring op en vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben de kinderen hun ervaringen verder uitgebreid. Op dinsdag 20 maart konden de kinderen stellingen verdedigen en argumenten aanvoeren. Dit onder leiding van de burgemeester Han ter Heegde. De kinderen werden bijgestaan door Sawan Bruins en Jelmer Kruyt, beide gemeenteraadslid  van Gooise Meren. Er kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn, die de felbegeerde debattrofee in ontvangst mocht nemen. De overige kinderen kregen een mooie ambtsketen mee naar huis.

 

Nationale voorleesdagen bij Koningskinderen

Sinds 2004 organiseert het CPNB elk jaar in januari de Nationale Voorleesdagen om het lezen met kinderen die dat zelf nog niet kunnen te stimuleren. Het is belangrijk voor hun taalontwikkeling en verrijking van hun woordenschat. Minstens net zo belangrijk is, dat het voorlezen een moment is van samenzijn en ze leren zich in te leven en te verbinden met het verhaal. Heel vaak zie je dat ze het verhaal gebruiken in hun spel en tekeningen.

KoningsKinderen besteedt het hele jaar door tijd aan het voorlezen en vertellen van verhalen. Toch willen wij ook deze dagen aangrijpen om wat extra’s te doen op dit gebied. Dit jaar hebben we 2 verschillende activiteiten. Net als vorig jaar leest zowel de directie als het personeel van kantoor op de vestigingen voor uit het prentenboek van het jaar 2018. Dit doen ze op 25 januari. Om een extra tijgertintje aan de andere activiteit te geven, zullen op 30 januari gidsen van Dierenpark Amersfoort de kinderen voorlezen.

Het prentenboek van het jaar wordt jaarlijks door een jury van bibliothecarissen uit het complete nieuwe assortiment verkozen. De criteria zijn naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, mogelijke aanknopingspunten voor interactie. Zowel met de voorlezer en later in hun eigen spel. Dit is met het verkozen boek zeer zeker geslaagd: Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup. De kinderen worden op elke bladzijde met het verhaal betrokken. Dit boek is vanaf deze dagen ook op de vestigingen aanwezig zodat het nog vaak voorgelezen kan worden. Niets vinden de kinderen heerlijker dan herhaling en herkenning.

Aankondiging kerstspel & kerstvakantie

De langste nacht breekt bijna aan. Daarmee komt ook de viering van Kerstmis naderbij. In de donkerste tijd van het jaar, geeft dit feest warmte en licht door de kaarsjes en het samenzijn met familie en vrienden. Ook dit jaar zullen de peuters en de kinderen van de BSO traditiegetrouw het Kerstspel ten tonele brengen. Sinterklaas was nog niet op zijn stoomboot of het oefenen hiervoor is begonnen. De rollen worden verdeeld, wie mag er dit jaar die schattige ezel zijn die lekker in de stal ligt? Heel leuk om te zien welke voorkeuren kinderen hebben en durven ze dat nog op de dag zelf? De BSO heeft de uitvoering op 19 december, de peuters zijn op 21 december aan de beurt. Tijdens de kerstvakantie staan er ook weer diverse soorten activiteiten gepland, ouders ontvangen het programma per mail en via de app!