Category Archives: Nieuws

Activiteiten mei vakantie

Bijna meivakantie! Er staat weer een programma klaar, bol van afwisselende activiteiten. Dit keer met een pré Koningsdag op vrijdag, dus de oranje outfits kunnen vast uit de kast. Verder is er een vreemde vogel dag waar de kinderen nesten gaan maken. En ook het pop-up restaurant is weer open, laat u lekker verwennen en schuif aan! Het uitgebreide programma vindt u in onze app en op de locaties. Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst!

 

Koningskinderen open tijdens staking 15 maart

Vrijdag staken de scholen, dus voor de kinderen een extra vrije dag. En daar maken wij natuurlijk wat leuks van. De kinderen die naar de BSO komen, kunnen meedoen met ‘bushgolf’. Met bal, bezem en vlaggenstok leggen de kinderen een 9 of 18 holes parcours af. Welk team gaat dat winnen? En daarna lekker smullen van zelf versierde cupcakes!
 
Opgeven voor extra BSO kan op de locatie.

Koningskinderen haalt geld op voor Metakids!

Traditioneel stond de Nieuwjaarsborrel van Koningskinderen afgelopen vrijdag weer in het teken van een goed doel. Ouders en relaties konden dit keer in ons eigen casino een gokje wagen voor Metakids, dat onderzoek financiert om stofwisselingsziekten behandelbaar te maken. Deze zgn. metabole ziekten zijn in Nederland de grootste doodsoorzaak onder kinderen.

Er is flink gegokt, want er is in totaal 850 Euro voor Metakids opgehaald! Een mooi resultaat om het nieuwe jaar mee in te gaan! We willen iedereen hartelijk bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt, in het bijzonder onze relaties die de prijzen voor de loterij beschikbaar hebben gesteld. Volgend jaar weer!

COLUMN van onze pedagoog

Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer: Prikkelgevoelig?!

Afgelopen kerstvakantie ging ik met mijn gezin een midweek naar de Ardennen. We gingen voor de “digitale detox”en de natuur, na alle (fijne) drukte van de feestdagen. Bij aankomst was het interessant te merken dat we allen even niet wisten wat te doen, nu er ineens niks meer hoefde en er maar zo weinig op ons af kwam wat voor actie zorgde. Maar al gauw kwam er rust en genoot ik van de kinderen die volledig opgingen in hun spel.

De laatste tijd voerde ik voor mijn werk bij Koningskinderen meerdere gesprekken over prikkels en de (hoog)gevoeligheid hiervoor bij sommige kinderen. In onze maatschappij hebben we bijna voortdurend te maken met prikkels; zintuiglijk, emotioneel, rationeel. Meestal worden deze prikkels goed gefilterd en verwerkt en is er niks aan de hand, maar sommige kinderen reageren gevoeliger. Zij worden bijvoorbeeld stil of beschouwend, anderen worden juist druk. Gevoelige kinderen kunnen zich vaak goed inleven in anderen, zijn sfeergevoelig en reageren meestal intuïtief. Ze hebben vaak moeite met verandering en houden niet zo van verrassingen. Zij kunnen door de vele prikkels eerder overprikkeld raken. Wanneer een kind ook nog eens veel van zichzelf eist, ligt overbelasting op de loer. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, opvallend gedrag of bijvoorbeeld oververmoeidheid. Het is belangrijk dat we (hoog)gevoeligheid niet als een stoornis zien. Hoewel de gevoelighied bij sommige stoornissen ook aan de orde is, beschouwen we het als de aard van de persoon, een karaktereigenschap.

Hoe kunnen we deze kinderen helpen?
-Structuur bieden is belangrijk; gevoelige kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid, voorspelbaarheid en willen weten wat ze kunnen verwachten. Een kalender is een idee en het samen doorspreken van de dag.
– Afspraken maken met betrekking tot de hoeveelheid activiteiten; plan de agenda niet te vol en houd ook ruimte voor “niks” doen.
– Zorg voor een uitlaapklep. Buiten zijn; daar is ruimte en zijn minder prikkels, bewegen, creatief bezig zijn, mits daar niet weer een prestatiedruk aan vast zit. Het hoofd “leeg maken” en de prikkels verwerken.
-Voldoende slaap is onontbeerlijk.
– Bepaal de schermtijd; het lijkt of kinderen even uitrusten als ze met de Ipad zitten, maar ook dan is er een stroom aan prikkels.
– Houd in de gaten wat uw kind meemaakt. Blijf praten en heb oog voor wat uw kind bezig houdt. Het is belangrijk dat het zich begrepen voelt.
– Zorg voor een rustige opgeruimde omgeving; zowel thuis maar ook op school of op het kinderdagverblijf is zo’n plekje belangrijk als daar behoefte aan is.

Ook bij Koningskinderen streven we er naar het kind een rustige basis te bieden. Het dagritme, de rituelen, de persoonlijke band met de pedagogisch medewerkers en de huiselijke inrichting en sfeer, dragen hieraan bij, zodat het kind op zijn gemak kan zijn en zich kan ontplooien.

Kerstvakantie met volop activiteiten!

Volgende week al begint de kerstvakantie, waar we weer een vol programma voor hebben. De poster met activiteiten zit als bijlage bij dit bericht en hangt ook op de vestiging.

Wat gaan we doen? Onder andere op maandag, nog net voor Kerstmis, maken de kinderen in het atelier een kerststukje. Tijdens de dagen tussen Kerst en oud en nieuw zijn er verschillende activiteiten bij Sterrendaalders.

Het nieuwe jaar begint goed met een workshop. De oudste gaan skateboarden in de gymzaal. De andere kinderen gaan naar The Pride in Huizen. Zij leren kinderen op muziek bewegen met vlaggen en andere attributen en doen op internationaal niveau mee aan wedstrijden.

Wij wensen iedereen fijne dagen en alvast een heel gelukkig en gezond nieuwjaar.

Bijna herfstvakantie!

In deze bijna zomerse dagen krijgen de kinderen toch al bijna herfstvakantie. Het programma van alle activiteiten vindt u op de locatie en staat in onze app.
 
Een kleine greep uit wat we gaan ondernemen: herfstbanjeren door bos, het populaire slijm maken en een griezeldag. Op donderdag laat een circusdocent alle kinderen kennis maken met de verschillende technieken van de circusartiesten. En op vrijdag hoeft u niet te koken! De kinderen gaan een pop-up restaurant neer zetten waar u vanaf 17.00 aan kunt schuiven.
 
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie en de kinderen heel veel plezier deze week!

Koningskinderen stopt voorlopig met Stints

Naar aanleiding van nieuwe berichtgeving van de landelijke media over het noodlottige ongeval met een Stint in Oss, hebben wij alsnog besloten voorlopig niet meer met de Stints te rijden. Er worden nu meer incidenten met haperende gashendels gemeld, en daarnaast wegen wij in ons besluit mee dat er ook andere storingen bekend zijn met de stekker van de accu’s waarop de Stint rijdt.

Koningskinderen stelt de veiligheid van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd ten alle tijden voorop. Wij zullen zorg dragen voor alternatief vervoer van de kinderen die voorheen met een Stint werden opgehaald en wachten de verdere uitkomsten van het onderzoek naar dit uiterst tragische ongeval af.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden.

Kinderboekenweek 3-14 oktober

We gaan weer lekker extra lezen met de kinderen in de Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober. Dit jaar is het thema vriendschap met als onder titel; ‘kom erbij’. Dierbare vriendschappen ontstaan al op het kinderdagverblijf en verdiepen zich op de BSO. Altijd al zorgen wij met activiteiten, spelletjes en in de kring dat alle kinderen het gevoel hebben en ervaren dat ze erbij horen. In deze periode ligt ook in de keuze van de voorleesboeken de nadruk op samen en vriendschap.

Onze pedagogisch medewerkers zullen samen met de kinderen uit de boekenkast passende boeken kiezen om in de kring te lezen. Daarnaast gaan de peuters en de kinderen van de BSO aan de slag om al knutselend vrienden te maken die als slinger op de ramen en door de lokalen gehangen kan worden. Zo zijn ze niet alleen met hun hoofd met het thema bezig maar ook met hun handen en hart. U zult alle verschillende vrienden van de kinderen op de vestigingen tegen komen.

Boekhandel Los in Bussum organiseert activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Het programma daarvan krijgen de kinderen mee zodat u op de hoogte bent wat er te doen is en kunt u wellicht met de kinderen daaraan deelnemen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier en mooie vriendschappen toe!

 

COLUMN van onze pedagoog

Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer: Grenzen en regels stellen.

Zo na de zomer, als gezinnen weer vakantietijd met elkaar hebben door gebracht, heb ik als pedagoog van Koningskinderen altijd veel gesprekken met ouders. Zo word ik met regelmaat benaderd door ouders die verzuchten dat hun kind niet luistert en wel erg veel energie en aandacht vraagt met hun ontdekkingsdrang. Als iets niet mag of juist moet, geeft het vaak strijd. Kinderen verkennen hun wereld, proberen alles uit. Dat is maar goed ook, want die drang helpt hen te ontwikkelen. Maar naast aanmoediging van de ouders vraagt het ook afbakenen. Grenzen en regels stellen! Het geeft kinderen  duidelijkheid en houvast , maar ook veiligheid en zelfvertrouwen.

Kinderen zoeken de grenzen op. Tot hoever kunnen ze gaan? Het is aan de ouders de grenzen te verschuiven of consequent te zijn. Dit kan tot boosheid leiden bij het kind. Maar als de grenzen gehandhaafd blijven zal er meer rust komen. Omdat de grenzen niet meer overschreden worden, hoeven ze ook niet meer steeds opgezocht te worden. Kinderen en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. En grenzen stellen betekent niet alleen zeggen wat niet mag, maar ook zeggen wat juist wel mag en mogelijk is!

Maar tot hoe ver gaan we met het stellen van grenzen? Teveel verbieden zal een kind kunnen belemmeren in de ontwikkeling. Allereerst moet een regel zinvol zijn. Wat leert een kind ervan of wat wordt voorkomen? Ook moet een regel haalbaar zijn. Wanneer er teveel regels zijn zal een kind zich hier minder van aantrekken of gefrustreerd raken. Geef ruimte en tijd; de belangrijke zaken moeten echter helder zijn. Geef het kind keuzevrijheid binnen de kaders. Oudere kinderen kunnen eventueel meedenken. Als ze zich serieus genomen voelen, zullen ze zich meer houden aan wat wordt afgesproken, want dan zijn de regels ook van henzelf. Het is van belang dat beide ouders dezelfde regels hanteren. Daarbij moeten de regels passen bij de ontwikkeling van het kind (pas vanaf 1,5 jaar snapt een kind regels). Heeft het kind de regels begrepen en waarom is het belangrijk? Als grenzen worden overschreden, is het goed dat er na een waarschuwing consequenties volgen (bv een time-out of onthouding).

Wanneer een kind zich houdt aan de regels en iets uit zichzelf doet, geef het kind een compliment en wijs op het positieve effect op de sfeer in huis!

Locatie De Sterrendaalders 10 jaar!

Vandaag vierden wij dat onze locatie “De Sterrendaalders”, de grootste locatie van Koningskinderen, alweer tien jaar bestaat. Dat konden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom was de vestiging feestelijk versierd en kregen ouders bij het brengen van hun kind(eren) een lekker cakeje met een heerlijk kopje koffie! Nog vele jaren!