Het kabinet heeft gisteren bekend gemaakt dat vanaf maandag 19 april ook de buitenschoolse opvang weer volledig open mag. Wij zullen de kinderen dan ook weer van school ophalen en het vervoer naar clubjes verzorgen. Om de verspreidingsrisico’s van COVID-19 verder te beperken, worden er net als bij de kinderdagopvang wel aanvullende maatregelen genomen.

Maatregelen om kans op besmetting te verkleinen
Het beperken van de contacten tussen groepen kinderen kan eraan bijdragen dat het aantal besmettingen beperkt blijft. Als er een positief getest kind of medewerker is, dan hoeft daardoor niet de gehele locatie in quarantaine. Wij zullen hier in onze werkwijze en het dagelijkse programma rekening mee houden, door (basis)groepen zo min mogelijk te mixen (geen gezamenlijke activiteiten). Daarnaast gelden nog steeds de onderstaande algemene maatregelen op onze vestigingen:

Breng- en haalmomenten

  • Volg de looproutes van de vestiging. U bent hierover eerder specifiek door de vestigingsmanager geïnformeerd.
  • Draag tijdens het brengen en halen een mondkapje.
  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Breng uw kind(eren) alleen en bij voorkeur steeds door dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.

Overdracht

De overdrachten aan het begin en aan het einde van de dag worden zoveel mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen.

Wanneer thuisblijven? 

Voor kinderen van 4-12 jaar die naar de buitenschoolse opvang gaan, is het thuisblijf- en testbeleid sinds 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Het kind blijft thuis totdat alle COVID-19 klachten 24 uur over zijn of totdat het kind negatief getest is.

Daarnaast blijven kinderen thuis indien:

  • Het kind een huisgenoot of een nauw contact is van iemand die corona heeft.
  • Het kind terugkeert uit een gebied met een oranje of rood reisadvies.
  • Het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.
  • Het kind corona heeft.

In geval van een besmetting op de locatie, zullen wij ouders hierover terstond informeren. Kinderen en medewerkers die (mogelijk) in contact zijn geweest met het besmette kind, moeten dan eveneens uit voorzorg in quarantaine.

Graag willen wij u daarnaast nogmaals wijzen op de basisregels voor thuisblijven die voor iedereen gelden. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid. Indien u vragen heeft omtrent de maatregelen die wij treffen om het virus onder controle te houden, dan kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.

Wij zien er naar uit om de kinderen maandag weer te zien!