Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang (BSO) vanaf volgende week maandag (10 januari), net als scholen in het primair en voortgezet onderwijs, weer voor iedereen open mag. Tot 10 januari is er uitsluitend noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De kinderdagopvang (0-4 jaar) was al open.

Uiteraard blijven ook na 10 januari maatregelen op de locatie van kracht om verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben u hierover eerder geïnformeerd.