Het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland loopt snel op. Ook bij Koningskinderen zien wij dit terug onder besmettingen bij ouders, kinderen en helaas ook onze medewerkers. Vooralsnog slagen wij erin om de dagelijks opvang te blijven bieden.

Gezien de huidige cijfers is het van belang dat we samen de kans op verdere verspreiding van COVID-19 verkleinen. Daarom verzoeken wij u om onderstaande maatregelen in acht te nemen:

  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  • Draag tijdens het brengen en halen een mondkapje.
  • Breng uw kind(eren) alleen en bij voorkeur steeds door dezelfde persoon, zodat er minder verschillende mensen onze vestigingen bezoeken.
  • Wij maken weer gebruik van verruimde breng- en haaltijden. U mag uw kind komen brengen tussen 7.30 en 10.00 uur en ophalen vanaf 16.00 uur.
  • Houd 1,5 meter afstand tot andere ouders/verzorgers en onze medewerkers. Wij willen u vragen uw baby bij aankomst bij voorkeur in een box of op een speelkleed in de groep neer te leggen. Ook kunnen kinderen indien nodig met gestrekte armen aan de medewerkers worden overhandigd.
  • Houd de breng- en haalmoment kort. De overdrachten aan het begin en einde van de dag worden zoveel mogelijk digitaal via onze app gedaan. Op deze manier kunnen wij ons tijdens het brengen en halen primair richten op het verwelkomen/afscheid nemen van de kinderen.
  • Houd uw gezondheid en die van uw kinderen goed in de gaten en laat u testen bij klachten. Informeer de vestiging direct als er sprake is van een positieve test.
  • Houd u aan de basisregels en de quarantaineregels van de GGD. Deze vindt u hier. Voor een schematische weergave van de thuisblijfregels voor kinderen verwijzen wij u ook graag door naar deze beslisboom. De thuisblijfregels zijn per 19 november 2021 gewijzigd. Zo dienen alle huisgenoten in quarantaine te gaan, zodra er iemand uit het gezin positief is getest.

Bij een positieve besmetting hebben wij nauw contact met de GGD en volgen wij hun adviezen op. Indien uw kind tijdens de opvang in nauw contact is geweest met een positief getest persoon, dan brengen wij u op de hoogte via het ouderportaal.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en willen u nogmaals bedanken voor uw begrip, flexibiliteit en het vertrouwen in onze organisatie. Blijf gezond!