Op 15 februari 2022 heeft het kabinet een aantal versoepelingen in de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen hebben uiteraard ook zijn weerslag op de situatie bij Koningskinderen. Wij zetten dat hieronder voor u uiteen:

– Anderhalve meter afstand houden is vanaf vrijdag 25 februari 2022 niet meer verplicht. Uiteraard respecteren we ieders eigen keuze hierin. Het staat u vanzelfsprekend vrij om aan te geven wat u prettig vindt.
– Het verzoek tot het dragen van een mondkapje vervalt per vrijdag 25 februari 2022.
– De breng- en haalmomenten zullen weer op reguliere wijze plaats vinden. Dit houdt o.a. in dat wij weer de normale breng- en haaltijden zullen hanteren (brengen tussen 7.30 en 9.30 uur; halen tussen 16.30 en 18.30 uur), de looproutes niet meer van toepassing zijn en er niet langer restricties zijn aan het aantal personen die kinderen komen brengen en halen. De overdrachten zullen weer zowel mondeling als digitaal plaatsvinden.
– Graag willen wij u nogmaals attenderen op de basisregels die voor iedereen gelden. In sommige gevallen mogen kinderen niet naar de kinderopvang of BSO. Zie voor meer informatie de quarantaine check COVID-19 óf de beslisboom.

De afgelopen periode hebben we te maken gehad met veel uitval van personeel wegens corona. Wij zijn enorm trots op de flexibiliteit van onze medewerkers en van u. Hierdoor hebben wij onze vestigingen open kunnen houden. Wij zijn blij dat we – ook bij Koningskinderen – zoveel mogelijk terug kunnen naar ‘normaal’.

Indien u vragen heeft omtrent de maatregelen die wij treffen om het virus onder controle te houden, dan kunt u zich wenden tot uw vestigingsmanager.