Monthly Archives: maart 2022

Persbericht: Start bouw nieuwe vestiging in Blaricummermeent

Na een lange periode van voorbereidingen is op 31 maart de bouw officieel gestart van kinderopvang “De Kikkerkoning” in de Blaricummermeent in Blaricum. Om het begin van de bouw te markeren, liet wethouder Anne-Marie Kennis met een knipoog naar het sprookje de kikker met de gouden bal tevoorschijn springen. Deze nieuwe vestiging van Koningskinderen, sinds 2019 onderdeel van Partou, wordt ondergebracht in een nieuw te bouwen pand naast restaurant Bruis (deelgebied G2). Hiermee wordt, in samenwerking met de ontwikkelaar RSVC en de gemeente Blaricum, een zeer gewenste voorziening voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in de nieuwe wijk gerealiseerd.

Robert Visser, operationeel directeur Partou: “Wij zien deze stap als een mooie ontwikkeling, die past bij de ambitie van onze organisatie om onze dienstverlening in de omgeving van ’t Gooi uit te breiden en zo te voorzien in de groeiende behoefte van ouders aan kwalitatieve kinderopvang. We doen er, samen met onze partners, dan ook alles aan om de deuren van De Kikkerkoning zo snel mogelijk te kunnen openen!”

Grote behoefte aan kinderopvang
Wethouder Kennis is blij met de komst van het kinderdagverblijf: “De Blaricummermeent is een kinderrijke wijk. De behoefte aan kinderopvang is heel groot. “ Jelmer Kruyt, algemeen directeur van Koningskinderen beaamt dit: “We zijn heel blij dat we met De Kikkerkoning in deze grote behoefte kunnen voorzien. En dan ook nog eens op een mooie centrale plek in de wijk, naast restaurant Bruis.”

Kinderopvang De Kikkerkoning biedt straks plaats aan circa 130 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en wordt ondergebracht in een fraai ontworpen gebouw, waarbij speciaal gekeken is naar de belevingswereld van de kinderen. De afwerking van het pand bestaat veelal uit natuurlijke materialen en sluit mooi aan op het straatbeeld in de Blaricummermeent. Net als de andere vestigingen van Koningskinderen wordt ook deze opvanglocatie vernoemd naar een sprookje: “De Kikkerkoning”. Het is de verwachting dat het kinderdagverblijf in het eerste kwartaal van volgend jaar in gebruik zal worden genomen.

Als onderdeel van Partou kinderopvang vormt Koningskinderen een toonaangevende aanbieder van kinderopvang in de regio ’t Gooi, met vestigingen in Naarden, Bussum, Laren, Hilversum, Huizen en (binnenkort) Muiden. Vorig jaar werd bekend dat ook Blaricum aan dit rijtje wordt toegevoegd. Sindsdien hebben zich al veel ouders gemeld en zijn er nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Wil je je kind nog graag inschrijven? Neem dan contact op met afdeling planning van Koningskinderen, via 035-6910300 of planning@konings-kinderen.nl, en vraag naar de mogelijkheden.

  

Knuffels voor Oekraïne!

De afgelopen weken konden kinderen i.s.m. Stichting Kinderen in Nood letterlijk en figuurlijk een knuffel afgeven voor de kinderen die nu getroffen worden door het vreselijke oorlogsgeweld in Oekraïne. Het aantal knuffels dat werd ingeleverd is overweldigend!

Vandaag werden alle ingezamelde knuffels van onze 7 locaties opgehaald. En niet door de minste, namelijk door Annie Heerschop, oprichtster van Stichting Kinderen in Nood, vergezeld door haar dochter Ingrid Heerschop en haar kleindochter Sanne Hilhorst, medewerkster van onze afdeling Planning & Plaatsing. Annie Heerschop heeft deze mooie stichting samen met haar echtgenoot Joop Heerschop in 1990 opgericht, die volledig draait op vrijwilligers. Zij zetten zich al meer dan 30 jaar in voor hulp aan kinderen in o.a. Roemenië & Hongarije. Met de actie ‘knuffels voor Oekraïne’ hopen wij iets te kunnen doen voor de getroffen kinderen. Alle dank voor de ouders en kinderen van al onze locaties, die hier aan hebben bijgedragen.

 

Ouders geven ons een 8!

Eind 2021 hebben wij een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Aan de hand hiervan bekijken wij waar wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren en hoe wij ervoor kunnen zorgen dat wij optimaal voldoen aan de verwachtingen van onze klanten. Wij zijn trots op het resultaat, namelijk een overall cijfer van een 7,8. Meer dan 80% van de ouders beveelt onze organisatie aan bij anderen. Ouders zijn gemiddeld genomen heel tevreden over onze medewerkers, de communicatie, voeding, de locaties, het aanbod van activiteiten en de bijdrage die we leveren aan de ontwikkeling van kinderen.

Maar er is natuurlijk ook nog ruimte voor verbetering. Wij zullen 2022 gebruiken om de communicatie over de ontwikkeling van kinderen te evalueren en te optimaliseren. Als we kijken naar ons activiteitenbeleid, is er nog wel wat ruimte voor verbetering als het gaat om de frequentie en de wijze waarop wij de cognitieve ontwikkeling van de BSO kinderen spelenderwijs stimuleren. Verder hebben wij veel te maken (gehad) met uitval van personeel wegens corona en we kampen met een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit is soms merkbaar in de stabiliteit op de groepen. Wij doen er alles aan om onze vestigingen open te kunnen houden en we zijn verheugd dat u begrip heeft voor de maatregelen die wij nemen om dit te realiseren. Wij zetten ons er dagelijks voor in om nieuwe personeelsleden te werven, nieuw personeel intern op te leiden én ons huidige personeel te behouden. Op deze manier hopen wij snel weer de stabiliteit en flexibiliteit te kunnen bieden die u van ons wenst.

Wij willen u hartelijk danken voor de deelname aan het onderzoek. Dit helpt ons om de kwaliteit hoog te houden.

De kinderkapper komt weer langs

De data voor de kinderkapper zijn weer bekend! Noteer alvast in je agenda:

Koning Lijsterbaard: 07-04 en 03-05 om 15.00 uur
Goudlokje: 24-03 om 10.00 uur en 19-04 om 15.00 uur
Kleine Prins: 29-03 en 25-04 om 15.00 uur
Gouden Sleutel: 07-04 en 03-05 om 09.00 uur
Sneeuwkoningin: 28-03 en 26-04 om 15.00 uur
Sterrendaalders; 15-03 en 14-04 om 15.00 uur
Berenpels: 31-03 en 28-04 om 15.00 uur

Opgeven kan op de groep. Kosten zijn 15 Euro (contant te voldoen).

Persbericht: Start bouw nieuwe kinderopvang in Krijgsman Muiden

Na een lange periode van voorbereidingen, is met een heus kanonschot vandaag de bouw gestart van kinderopvang “Het Tinnen Soldaatje”, gelegen in de nieuwe wijk de Krijgsman in Muiden. Deze nieuwe vestiging van Koningskinderen wordt ondergebracht in het voormalige laboratorium van de Kruitfabriek. Hiermee wordt, in samenwerking met de ontwikkelaar van de wijk (KNSF Vastgoed) en de gemeente, een aanvullende oplossing geboden voor het nijpende tekort aan kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

Robert Visser, operationeel directeur Partou: “Wij zien deze stap als een mooie ontwikkeling, die past bij de ambitie van onze organisatie om onze dienstverlening in de omgeving van ’t Gooi uit te breiden en zo te voorzien in de groeiende behoefte van ouders aan kwalitatieve kinderopvang. We doen er, samen met onze partners, dan ook alles aan om de deuren van Het Tinnen Soldaatje zo snel mogelijk te kunnen openen!”

Kinderopvang Het Tinnen Soldaatje biedt straks plaats aan circa 60 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en 40 kinderen van 4 tot en met 12 jaar en wordt ondergebracht in één van de bewaard gebleven opstallen uit de tijd van de Kruitfabriek, die hiervoor deels zal worden uitgebouwd. Met een knipoog naar het verleden wordt deze nieuwe locatie van Koningskinderen vernoemd naar het sprookje ‘Het Tinnen Soldaatje’. De vestiging is centraal gelegen in de nieuwe wijk, waar ook andere voorzieningen zoals horeca en een supermarkt worden gevestigd. Het is de bedoeling dat het kinderdagverblijf eind dit jaar de deuren opent.

Koningskinderen, sinds 2019 onderdeel van Partou kinderopvang, is een toonaangevende aanbieder van kinderopvang in de regio ’t Gooi, met vestigingen in Naarden, Bussum, Laren, Hilversum, Huizen en (binnenkort) Blaricum. Vorig jaar werd bekend dat ook Muiden aan dit rijtje wordt toegevoegd, met de ontwikkeling van zorglandgoed Hoogerlust en dus ook deze locatie in de Krijgsman. “Sindsdien hebben zich al honderden ouders gemeld, waardoor de locatie nu eigenlijk al volledig bezet is. Daarom kijken we momenteel nog naar mogelijkheden om meer kinderopvangplekken in De Krijgsman te realiseren”, aldus Jelmer Kruijt, algemeen directeur van Koningskinderen.

 

Directeur Jelmer Kruijt bij het startschot van de bouw

Regeling financiële tegemoetkoming Rijksoverheid tijdens laatste BSO sluiting bekend

De Rijksoverheid heeft de regeling bekend gemaakt voor de tegemoetkoming van ouders die tijdens de laatste BSO-sluiting hun facturen normaal hebben doorbetaald. Dit gaat dus over het bedrag tot aan het maximale fiscale uurtarief (waarover de toeslag wordt betaald); het gedeelte daarboven is al eerder door ons gecompenseerd/verrekend. Graag informeren wij u hierover.

Ouders met kinderopvangtoeslag
Ouders die tijdens de derde sluitingsperiode van de buitenschoolse opvang (tussen 21 december 2021 en 9 januari 2022) kinderopvangtoeslag ontvingen én de eigen bijdrage in deze periode hebben doorbetaald, ontvangen daarvoor een tegemoetkoming vanuit de overheid. Op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens wordt op 1 mei 2022 de hoogte van de tegemoetkoming bepaald. Ouders kunnen tot 30 april 2022 hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren bij de Belastingdienst/Toeslagen, zodat de tegemoetkoming aansluit op wat zij aan eigen bijdrage hebben betaald. Het is van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de jaren 2021 en 2022. Naar verwachting ontvangen ouders deze tegemoetkoming medio juni 2022 automatisch van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op hun betaalrekening.

Ouders zonder kinderopvangtoeslag
Ouders die via de gemeente gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO), kunnen voor de tegemoetkoming terecht bij hun gemeente. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruikmaken van de BSO krijgen zo spoedig mogelijk via Rijksoverheid.nl meer informatie over de tegemoetkoming.

Additionele tegemoetkoming eerste twee sluitingen kinderopvang
Gebleken is dat een groep ouders een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage gedurende de eerste en/of tweede sluiting van de kinderopvang. Deze ouders ontvangen een additionele tegemoetkoming vanuit ’t Rijk. Ouders die hiervoor in aanmerking komen hoeven ook geen aanvraag in te dienen. Wel is het van belang dat ouders hun kinderopvangtoeslaggegevens actualiseren voor de jaren 2021 en 2022. Ook hiervoor geldt 30 april als de uiterlijke datum. De aanvullende tegemoetkoming wordt vervolgens automatisch op de betaalrekening gestort. De exacte uitbetaaldata worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt op Rijksoverheid.nl.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar de websites van de Rijksoverheid en de SVB. Zodra er meer bekend wordt over de uitbetaaldata van de additionele tegemoetkoming of de aanvraagprocedure voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, is dat ook daar te lezen.