Monthly Archives: september 2018

Koningskinderen stopt voorlopig met Stints

Naar aanleiding van nieuwe berichtgeving van de landelijke media over het noodlottige ongeval met een Stint in Oss, hebben wij alsnog besloten voorlopig niet meer met de Stints te rijden. Er worden nu meer incidenten met haperende gashendels gemeld, en daarnaast wegen wij in ons besluit mee dat er ook andere storingen bekend zijn met de stekker van de accu’s waarop de Stint rijdt.

Koningskinderen stelt de veiligheid van de kinderen die aan ons worden toevertrouwd ten alle tijden voorop. Wij zullen zorg dragen voor alternatief vervoer van de kinderen die voorheen met een Stint werden opgehaald en wachten de verdere uitkomsten van het onderzoek naar dit uiterst tragische ongeval af.

Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en de nabestaanden.

Kinderboekenweek 3-14 oktober

We gaan weer lekker extra lezen met de kinderen in de Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober. Dit jaar is het thema vriendschap met als onder titel; ‘kom erbij’. Dierbare vriendschappen ontstaan al op het kinderdagverblijf en verdiepen zich op de BSO. Altijd al zorgen wij met activiteiten, spelletjes en in de kring dat alle kinderen het gevoel hebben en ervaren dat ze erbij horen. In deze periode ligt ook in de keuze van de voorleesboeken de nadruk op samen en vriendschap.

Onze pedagogisch medewerkers zullen samen met de kinderen uit de boekenkast passende boeken kiezen om in de kring te lezen. Daarnaast gaan de peuters en de kinderen van de BSO aan de slag om al knutselend vrienden te maken die als slinger op de ramen en door de lokalen gehangen kan worden. Zo zijn ze niet alleen met hun hoofd met het thema bezig maar ook met hun handen en hart. U zult alle verschillende vrienden van de kinderen op de vestigingen tegen komen.

Boekhandel Los in Bussum organiseert activiteiten tijdens de Kinderboekenweek. Het programma daarvan krijgen de kinderen mee zodat u op de hoogte bent wat er te doen is en kunt u wellicht met de kinderen daaraan deelnemen.

Wij wensen iedereen veel leesplezier en mooie vriendschappen toe!

 

COLUMN van onze pedagoog

Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer: Grenzen en regels stellen.

Zo na de zomer, als gezinnen weer vakantietijd met elkaar hebben door gebracht, heb ik als pedagoog van Koningskinderen altijd veel gesprekken met ouders. Zo word ik met regelmaat benaderd door ouders die verzuchten dat hun kind niet luistert en wel erg veel energie en aandacht vraagt met hun ontdekkingsdrang. Als iets niet mag of juist moet, geeft het vaak strijd. Kinderen verkennen hun wereld, proberen alles uit. Dat is maar goed ook, want die drang helpt hen te ontwikkelen. Maar naast aanmoediging van de ouders vraagt het ook afbakenen. Grenzen en regels stellen! Het geeft kinderen  duidelijkheid en houvast , maar ook veiligheid en zelfvertrouwen.

Kinderen zoeken de grenzen op. Tot hoever kunnen ze gaan? Het is aan de ouders de grenzen te verschuiven of consequent te zijn. Dit kan tot boosheid leiden bij het kind. Maar als de grenzen gehandhaafd blijven zal er meer rust komen. Omdat de grenzen niet meer overschreden worden, hoeven ze ook niet meer steeds opgezocht te worden. Kinderen en ouders weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. En grenzen stellen betekent niet alleen zeggen wat niet mag, maar ook zeggen wat juist wel mag en mogelijk is!

Maar tot hoe ver gaan we met het stellen van grenzen? Teveel verbieden zal een kind kunnen belemmeren in de ontwikkeling. Allereerst moet een regel zinvol zijn. Wat leert een kind ervan of wat wordt voorkomen? Ook moet een regel haalbaar zijn. Wanneer er teveel regels zijn zal een kind zich hier minder van aantrekken of gefrustreerd raken. Geef ruimte en tijd; de belangrijke zaken moeten echter helder zijn. Geef het kind keuzevrijheid binnen de kaders. Oudere kinderen kunnen eventueel meedenken. Als ze zich serieus genomen voelen, zullen ze zich meer houden aan wat wordt afgesproken, want dan zijn de regels ook van henzelf. Het is van belang dat beide ouders dezelfde regels hanteren. Daarbij moeten de regels passen bij de ontwikkeling van het kind (pas vanaf 1,5 jaar snapt een kind regels). Heeft het kind de regels begrepen en waarom is het belangrijk? Als grenzen worden overschreden, is het goed dat er na een waarschuwing consequenties volgen (bv een time-out of onthouding).

Wanneer een kind zich houdt aan de regels en iets uit zichzelf doet, geef het kind een compliment en wijs op het positieve effect op de sfeer in huis!

Locatie De Sterrendaalders 10 jaar!

Vandaag vierden wij dat onze locatie “De Sterrendaalders”, de grootste locatie van Koningskinderen, alweer tien jaar bestaat. Dat konden we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom was de vestiging feestelijk versierd en kregen ouders bij het brengen van hun kind(eren) een lekker cakeje met een heerlijk kopje koffie! Nog vele jaren!