Monthly Archives: juli 2018

Van alles te doen in de zomervakantie!

Zomervakantie! Zes weken vol verschillende activiteiten staat de kinderen te wachten. Een hoogtepunt is de Graffiti workshop door kunstenaar Reinout. Nog een ander – cultureel – hoogtepunt: een theaterdag met een docent van de Larense Theaterschool Karakterz, met natuurlijk een uitvoering aan het eind van de dag. U hoort van onze medewerkers nog waar die plaats vindt. Verder is er veel beweging met dans van Jelly Jam Dance, golf voor de kinderen vanaf 6 jaar bij Golfpark Spandersbosch, tennis bij Tennisvereniging Naarden, voetbal, etc. En natuurlijk gaan we weer volop de natuur in en wordt er van alles gemaakt en gebakken! Lees het complete programma hier:

Sneeuwkoningin
Koning Lijsterbaard
Sterrendaalders
Berenpels
Goudlokje
Gouden Sleutel
Kleine Prins

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en op de BSO heel veel plezier!

 

Column: Nieuw kindvolgsysteem

COLUMN – Regelmatig verschijnt hier een column van onze pedagoog Ellen Monteban, waarin zij herkenbare situaties beschrijft en tips geeft voor jonge ouders/verzorgers. Deze keer gaat het over ons nieuwe “kindvolgsysteem”.

Zoals u misschien al had gehoord, heeft Koningskinderen – mede ingegeven door veranderde wetgeving – sinds dit voorjaar een “kindvolgsysteem” ingevoerd op het kinderdagverblijf (0-4 jaar). Daarmee kunnen wij de ontwikkeling en het functioneren van de kinderen structureel volgen en beoordelen. en kinderen stimuleren een volgende stap te zetten. Het systeem bestaat uit vragenlijsten op verschillende thema’s, aangepast op de leeftijd van het kind. Deze vragen worden door de mentor van ieder kind elke 2 maanden ingevuld op de iPad. Ook voor ouders kan een kindvolgsysteem meer inzicht geven in de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast kan het behulpzaam zijn bij trajecten bij jeugdzorg en bij de overgang naar de basisschool.

Nu hoor ik u denken! Is dat niet allemaal wel heel erg prestatie- en ratiogericht?! Die kleine kinderen… Koningskinderen legt toch juist de nadruk op het (be)leven en het ervaren? De zintuigen, het spel? En niet op al deze ‘schoolse’ beoordelingen, die allemaal al snel genoeg om de hoek komen? Klopt! En onze visie blijven we zeker uitdragen! Ons motto hierin is ‘spelenderwijs’. Ons kindvolgsysteem sluit nauw aan bij ons pedagogische beleid. Het kind leeft en speelt en heeft niet in de gaten dat we een kindvolgsysteem hanteren. De pedagogisch medewerker creëert de mogelijkheid tot ontwikkeling. Prikkelt, daagt uit, gaat voor en heeft oog voor de fase waarin het kind zich bevindt. Het kind mag tot volle ontplooiing en ontwikkeling komen op de verschillende ontwikkelgebieden. Natuurlijk is er een normatieve ontwikkeling; de algemene veranderingen die alle kinderen meemaken als ze ouder worden. Elk kind heeft echter ook een individuele ontwikkeling. Er mag grote onderlinge variatie zijn, want elk kind is uniek en dat is juist prachtig! De marges van de normatieve ontwikkeling hebben we daarom ruim genomen in het systeem. Het kindvolgsysteem geeft een mooi beeld van de continuïteit van ieders unieke ontwikkeling door de tijd heen. Het geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren begrijpen en adequaat op hun behoeften, mogelijkheden en beperkingen in te kunnen spelen. Rond de verjaardag van het kind, voordat het kind naar de volgende groep overgaat, ontvangt u een overzicht van alle observaties van de voorgaande periode en wordt u van harte uitgenodigd voor een gesprek hierover.